Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก

Nakhonnayok Provincial Natural Resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

จำนวนที่แสดงต่อหน้า

26 เม.ย. 62

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.48 Mb ดาวน์โหลด: 3076 ครั้ง
25 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.41 Mb ดาวน์โหลด: 3076 ครั้ง
25 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารสถานที่เพื่อเป็นที่ทำการสำนักงาน

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.46 Mb ดาวน์โหลด: 3076 ครั้ง
25 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.41 Mb ดาวน์โหลด: 3075 ครั้ง
25 ก.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานทำความสะอาด

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.42 Mb ดาวน์โหลด: 3076 ครั้ง
25 ก.ย. 61

ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.42 Mb ดาวน์โหลด: 3075 ครั้ง
จำนวนทั้งหมด 6 รายการ
1