Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก

Nakhonnayok Provincial Natural Resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.กิจกรรมประชารัฐร่วมใจทำแนวกันไฟ จังหวัดนครนายก

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.กิจกรรมประชารัฐร่วมใจทำแนวกันไฟ จังหวัดนครนายก

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กอ.รมน.นย. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก  สถานีควบคุมไฟป่านครนายก อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง ผู้นำชุมชนและราษฎรในท้องที่ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจทำแนวกันไฟ จังหวัดนครนายก  ณ บริเวณเขาเพิ่ม หมู่ 13 ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก โดย พ.อ.สุรินทร์ ปรียานุภาพ รอง ผอ.รมน.จว.นย. เป็นประธานในพิธี

แกลเลอรี่