Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก

Nakhonnayok Provincial Natural Resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

โครงการการอนุรักษ์รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (น้ำเสีย และมลพิษทางอากาศ)

โครงการการอนุรักษ์รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (น้ำเสีย และมลพิษทางอากาศ)

วันที่ 28 มีนาคม 2561 ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก จัดประชุมชีี้แจงคณะกรรมการหมู่บ้านในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการการอนุรักษ์รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (น้ำเสีย และมลพิษทางอากาศ) ตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

แกลเลอรี่