Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก

Nakhonnayok Provincial Natural Resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ขอเชิญร่วม โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561

ขอเชิญร่วม โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561

วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก มีกำหนดจัด  โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561​   ณ บริเวณดอนป่าเป้า ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก