Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก

Nakhonnayok Provincial Natural Resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

"ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"

"ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก"

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดจังหวัดนครนายก ร่วมกับ เทศบาลตำบลองครักษ์ บริษัท ไทยซัมมิท โกลเพลส จำกัด เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ดำเนินการรณรงค์กิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ณ ตลาดนัดหน้าที่ว่าการอำเภอองครักษ์ และตลาดสดเทศบาลตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดยมีนายอำเภอองครักษ์เป็นประธาน