Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก

Nakhonnayok Provincial Natural Resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

กิจกรรมรณรงค์ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ในตลาดสด ภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมรณรงค์ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก  ในตลาดสด ภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านนา อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจังหวัดนครนายก และโรงเรียนบ้านนา (นายกพิทยากร) จัดกิจกรรมรณรงค์ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกในตลาดสด ภายใต้โครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม ณ ตลาดสดวัดทองย้อย และตลาดสดเกียรติปรุง เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอเมืองบ้านนา จังหวัดนครนายก มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 130 คน

แกลเลอรี่