Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Nayok

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

"น้ำบาดาล"...ใครว่าใช้ฟรี

"น้ำบาดาล"...ใครว่าใช้ฟรี

การเจาะน้ำบาดาล และการใช้น้ำบาดาล โดยไม่ได้รับอนุญาต ผิดกฎหมาย หากประสงค์จะเจาะน้ำบาดาล หรือใช้น้ำบาดาล ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก 037-315-322