Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก

Nakhonnayok Provincial Natural Resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าที่ได้รับความเสียหายจากไฟป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าที่ได้รับความเสียหายจากไฟป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 จังหวัดนครนายก ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก หน่วยงานในสังกัด ทส. และส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดนครนายก ร่วมปลูกต้นไม้ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าที่ได้รับความเสียหายจากไฟป่า ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 ณ บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตำบลหนองแสง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก โดยมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธี

แกลเลอรี่