Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก

Nakhonnayok Provincial Natural Resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก) โครงการ "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" (รอบปกติ สำหรับผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครวันที่ 17 - 23 มิถุนายน 2563)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก) โครงการ  "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" (รอบปกติ สำหรับผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครวันที่ 17 - 23 มิถุนายน 2563)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก) โครงการ  "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" (เป็นการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  รอบปกติ ที่ผู้สมัครยื่นใบสมัครวันที่ 17 - 23 มิถุนายน 2563)

สำหรับผู้สมัครที่ยื่นใบสมัคร ในรอบขยายเวลา จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก หัวข้อ ประกาศรับสมัครงาน 

** รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์  สามารถดาวน์โหลดได้ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :   037-311-776   

เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา) รอบปกติ ที่ยื่นใบสมัคร 17 ถึง 23 มิ

ขนาดไฟล์:0.89 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 24 ครั้ง