Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก

Nakhonnayok Provincial Natural Resources and Environment office

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ (ด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์/ทดสอบปฏิบัติ) เป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ (ด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์/ทดสอบปฏิบัติ) เป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ (ด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์/ทดสอบปฏิบัติ) เป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่งนายช่างเทคนิค โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาล  ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เอกสารแนบ

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 28 ต

ขนาดไฟล์:1.13 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 8 ครั้ง