Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Nayok

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชน จังหวัดนครนายก" ครัั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชน จังหวัดนครนายก" ครัั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชน จังหวัดนครนายก" ร่วมกับจังหวัดนครนายก หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 8.30 น. ณ สนามกีฬากลางโคกกรวด หมู่ที่ 2 ตำบลโคกกรวด อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 

และขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ เข้ารับบริการ ตามโครงการ  "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชน จังหวัดนครนายก"  ได้ตาม วันเวลา และสถานที่ ดังกล่าว