Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Nayok

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดนครนายก ประจำปี 2565

การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดนครนายก ประจำปี 2565

ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครนายก โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก ซึ่งมีความประสงค์ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจังหวัดนครนายก ประจำปี 2565 ให้เกษตรกร ประชาชน และผู้ที่สนใจทราบ โดยทั่วกัน ทั้งนี้ท่านสามารถค้นหาแบบบันทึกข้อมูลบุคคลผู้เข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2565 ทั้ง 4 สาขา ได้ที่   https://www.moac.go.th/philosopher-dwl-preview-431191791970 

แกลเลอรี่