Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Nayok

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ โดยให้ผู้ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ 1 - 5 มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก ในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. หากลำดับที่ 1 - 5 มีผู้สละสิทธิ์ฯ หรือ ไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด หรือ ไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามวันเวลาที่กำหนด หน่วยงานจะดำเนินการเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในลำดับถัดไป

เอกสารแนบ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ

ขนาดไฟล์:1.96 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 68 ครั้ง