Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Nayok

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ เป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ เป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ เป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแล การประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ขนาดไฟล์:1.31 Mb | ประเภทไฟล์: .pdf | ดาวน์โหลด: 67 ครั้ง