Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก

Provincial Office of Natural Resources and Environment Nakhon Nayok

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN

ข่าวประชาสัมพันธ์

24 พฤษภาคม วันป่าชุมชนแห่งชาติ

24 พฤษภาคม วันป่าชุมชนแห่งชาติ

24 พฤษภาคม วันป่าชุมชนแห่งชาติ ประชาชนร่วมกับรัฐ อนุรักษ์ฟื้นฟูป่า ได้รับประโยชน์จากป่าชุมชน "ป่าชุมชน" สร้างสมดุลย์ระหว่างการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์